КП «МАД-1» НМР» (надалі- Підприємство) є комунальним унітарним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Нікополь в особі Нікопольської міської ради та діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради №48-14/VIII від 26.11.2021 року. Власником Підприємства є територіальна громада міста, в особі Нікопольської міської ради. Органом управління є Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради. Основними завданнями та функціями Підприємства є забезпечення, згідно з законодавством України прав громадян, здійснення виробничо- господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій та ін. споживачів робіт та послуг Підприємства, проведення заходів з охорони навколишнього середовища, розвиток комунального господарства, та ін. діяльність, спрямована на одержання прибутку. В своїй діяльності Підприємство керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Конституцією України, Постановами Верховної Ради України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями органів місцевого самоврядування. Метою діяльності підприємства є:

 • Здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій та ін. споживачів робіт та послуг підприємства;
 • Проведення необхідних заходів щодо охорони навколишнього середовища;
 • Розвиток комунального господарства;
 • Виконання інших робіт та послуг, які пов’язані з реалізацією покладених на виконавчий комітет Нікопольської міської ради задач щодо комунального господарства та благоустрою території міста. Протягом 2023 року підприємство надавало послуги згідно «Програми фінансової підтримки КП «Міські автомобільні дороги-1» НМР. За підсумками роботи підприємства за 2023 рік виконано робіт і надано послуг на суму 53 884,00 тис. грн., а саме:

№ п/п Показники Сума (тис. грн.) 1 Дохід від основного виду діяльності 1 556,00 2 Дохід від цільового фінансування згідно «Програми фінансової підтримки» 45 352,00 3 Дохід від безоплатно отриманих активів 6 656,00 4 Дохід від оренди 320,00 Разом: 53 884,00

За 2023 рік витрати підприємства склали у сумі 53 517,00 тис. грн. а саме:

№ п/п Показники Сума (тис. грн.) 1 Заробітна плата 18 647,00 2 Нарахування на заробітну плату 4 120,00 3 Сировина та матеріали 6 629,00 4 Паливо 5 669,00 5 Будівельні матеріали 134,0 6 Запасні частини 991,00 7 Малоцінні та швидкозношуючі предмети 271,00 8 Оплата послуг (крім комунальних) 5 833,00 9 Оплата комунальних послуг 3 048,00 10 Амортизація основних засобів 8 175,00 Разом: 53 517,00

Показники фінансово - господарської діяльності відображають обсяги надходжень та витрат спрямованих на забезпечення потреб діяльності підприємства. Протягом 2023 року підприємство надавало послуги згідно «Програми фінансової підтримки КП «Міські автомобільні дороги-1» НМР, а саме:

 • Виконували поточні роботи з термінового усунення ситуацій, які загрожують безпечному руху по вулицях міста;

 • здійснювали технічне обслуговування світлофорних об’єктів та мереж зовнішнього освітлення;

 • здійснювали технічне обслуговування дорожніх знаків, виконували демонтаж, встановлення та фарбування стійок дорожніх знаків;

 • виконували роботи по заливці тріщин бітумінозною мастикою та здійснювали асфальтування дрібних вибоїн;

 • надавали послуги по утриманню доріг, зупинок, також виконувались роботи по прибиранню сміття на зупинках, з узбіч, урн, згрібання та збирання листя;

 • здійснювали технічне обслуговування водо понижуючих свердловин міста;

 • виконали роботи по обрізці та зносу дерев вздовж доріг міста;

 • здійснювали роботи по очищенню лотків зливової каналізації.

  Фінансовий результат за 2023 рік КП «Міські автомобільні дороги-1» НМР від фінансово-господарської діяльності підприємства склав – 367,0 тис. грн. Податки які були сплачені за рахунок прибутку становлять - 70,066 грн., а саме:

 • єдиний податок 2% - 31,426 грн.;

 • унітарний податок 5% - 8,400 грн.;

 • податок на прибуток 18% - 30,240 грн.; Чистий фінансовий результат (прибуток) становить – 297,00 грн. На 01.01.2024 року на підприємстві існує дебіторська заборгованість у сумі 575,00 тис. грн. та кредиторська заборгованість у сумі 182,00 тис. грн. Звіти про фінансову діяльність.2023 рік.pdf